AC – Air Conditioning / luftkonditionering för bil

De flesta moderna bilar är idag utrustade med någon form av AC eller luftkonditionering för bättre komfort i kupén. Systemen kallas ofta Aircondition, ACC (Automatic Climate Control) eller ECC (Electronic Climate Control) eftersom systemen både kan kyla och värma luften. Kylning av luften baseras på ett system som är uppbyggt kring kompression och trycksänkning av ett köldmedium som heter R134a.

Det är mycket viktigt att det systemet är tätt så att inte köldmediet läcker ur systemet och att smuts hålls utanför. Om du själv märker att systemet börjar fungera dåligt kan nytt köldmedium behöva fyllas på. Det kan också vara ett tecken på läcka och det ska man laga hos certifierad verkstad. Någon service av AC förutom påfyllning behövs egentligen inte, otillräcklig funktion är annars tecken på att det finns en skada som kräver reparation.

Vi är certifierade att reparera och felsöka enligt Kategori 5 Svensk kylnorm, Kategori V enligt EU-förordning nr 303/2008. Denna certifiering gäller endast AC till bil.